Smalsu

Kalėdų stebuklas- prakartėlėje

Kalėdos italams- tai ne tik karštligiškas dovanų ieškojimas bei eglutės puošimas. Tai metas, kai į  namus ateina Gimimo stebuklas. Įsikuria Prakartėlėje ir stebi kintantį pasaulį šimtametėmis šventosios šeimos akimis.

Pati tradicija sena kaip pasaulis. Dar senais etruskų kultūros laikais gruodžio 20 žmonės švęsdavo Sigillaria vadinam ą šventę. Pavadinimas kilęs iš žodžio “Lari”( lares familiares), o tai reiškia mirusius protėvius. Kiekvieną mirusįjį primindavo speciali jam iš molio ar vaško nulipdyta skulptūrėlė, vadinama “sigillum”. Tikėta, kad mirusieji turi galios padėti gyviesiems kasdieniame gyvenime, apsaugoti namus. Skulptūros būdavo laikomos specialiose namų nišose, prie jų būdavo deginamos žvakutės, smilkomi smilkalai. Artėjant šventei, namuose susirinkdavo visa šeima, o vaikai gaudavo ypatingą užduotį: nušveisti ir gražiai vienoje vietoje sudėlioti visas mirusiųjų skulptūrėles. Toje ypatingoje namų vietoje susirinkę suaugusieji prisimindavo anapilin išėjusius, prašydavo jų palaimos ir aukodavo maistą bei gėrimus. Ryte, vietoj paliktų aukų, vaikai rasdavo jiems prosenelių “paliktas” dovanas.

IV amžiuje krikščionys senąsias tradicines šventes pritaikė savajai religijai. Taip iki mūsų dienų atkeliavo Prakartėlė, pasakojanti didįjį Gimimo stebuklą.

Iš vaikystės prisiminimų iškyla bažnyčia žiemą. Lauke šalta, pilna sniego, o mes kartu su močiute pėdiname į bažnyčią klausytis šventųjų mišių apie kūdikėlio Jėzaus atėjimą į šį pasaulį. Mišios mums, vaikams, per ilgai užtrukdavo, tačiau visas dėmesys būdavo sutelktas į “Beltliejuką”- prie altoriaus įrengtą Prakartėlę. Turėjo praeiti daug žiemų, kol išsiaiškinau nepaprastą Gimimo stebuklo magiją.

Kaip teigė evangelistai Matteo ir Luca, “Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus.(…)Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėja, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi…Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje”.

Prakartėlė- kūdikėlio Jėzaus gimimo Betliejaus gyvulių tvartelyje vaizdas. Svarbiausia šioje magiškoje istorijoje- šventoji šeima. Prie kūdikėlio klūpanti Mergelė Maria pečius apsigobusi mėlynos spalvos skraiste. Ši spalva- tai dangaus, visatos didybės simbolis. Tamsūs, dažniausiai rudi šventojo Juozapo rūbai byloja apie nusižeminimą, kuklumą.  Abu jie klūpi prie ką tik gimusio kūdikėlio Jėzaus aiškiai pripažindami jo šventumą.

Dažnoje Prakartėlėje galima matyti prie ėdžių palinkusius jautį ir asilą. Gyvuliai savo kvapu šildo kūdikėlį Jėzų. Tiek jautis, tiek asilas į Prakartėlę pateko visai neatsitiktinai. Tikima, kad asilas, simbolizuojantis pagonis, lydėjo šventąją šeimą kelionėje, o  jautis-  nusižeminusios žydų tautos simbolis. Jis  savo  baubimu  tarsi pakvietė Mariją ir Juozapą ieškoti  prieglobsčio  tvartelyje. Tvartelis- Prakartėlės širdis. Link jo su dovanomis naujagimiui keliauja trys karaliai: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras. Šios trys figūros atspindi tris žmogaus gyvenimo etapus- jaunystę, brandos amžių ir senatvę. Tokią nuomonę tarsi patvirtina ir jų nešamos dovanos… Kasparas- jauniausias iš trijų karalių. Jo dovana- auksas, simbolizuojantis karališką kūdikėlio Jėzaus kilmę. Melchioras- vidurinysis ilgabarzdis karalius, dovanojo naujagimiui smilkalus, siejančius jį su Dieviškuoju Tėvu. Trečias Prakartėlės link žengia Baltazaras. Šis tamsiaodis karalius neša mirą- užuominą į Jėzaus laukiančią mirtį. Paslaptingoji mira- kvapnūs sakai, naudoti kūnų balzamavimui.

Trys karaliai- tai ir atstovai iš trijų pasaulio šalių. Tikima, jog Kasparas atkeliavo iš Europos, Melchioras iš Azijos, o Baltazaras- Afrikos karalius.

Prakartėlė- pranciškoniška tradicija. Pirmąją Prakartėlę 1223 metais Italiojoje įrengė Pranciškus Asyžietis, norėjęs, kad Gimino šventėje dalyvautų visa gamta: tikri gyvūnai ir piemenys, kaimo žmonės, kilmingieji ir vienuoliai. Visa Jėzaus gimimo inscenizacija vėliau buvo įamžinta garsaus italų dailininko Giotto, Assisi miesto Bazilikoje.

Magiška Jėzaus gimimo istorija įkvėpė ir kitus menininkus. 1290 metais Arnolfo di Cambio išdrožė medinę Prakartėlę. Ji iki šiol saugoma Santa Maria Maggiore Basilikoje Romoje. Dailininką Botticelli įkvėpė Trys Karaliai. Jo kūriniu galima grožėtis Florencijoje esančioje Uffizi galerijoje.

XIV amžiaus Europoje  įamžinti Prakartėlę ir jos personažus buvo patikėta tokiems garsiems menininkams kaip Rembrant, Poussin, Correggio, Rubens…Jų darbai puošė katedras, bažnyčias, akį džiugino kilmingųjų namuose.

Laikui bėgant medinės, molinės šventųjų skulptūros Prakartėlėse ėmė vis dažniau puošti bažnyčias Kalėdų išvakarėse. Ši tradicija išliko net iki XVII amžiaus, kai paskatinti popiežiaus  kilmingieji prakartėles ėmė įrenginėti savo namuose. Idėja taip patiko, kad žmonės ėmė varžytis tarpusavyje, kieno namuose įrengta Prakartėlė bus įspūdingesnė, prašmatnesnė. Rūbai šventųjų skulptūroms buvo siuvami iš brangiausių audinių, trys karaliai nešdavo tikro aukso, smilkalų ir miros…Prakartėlei įrengti būdavo skiriami net keli namų kambariai!

Kilmingųjų pavyzdžiu pasekė ir paprasti žmonės. Priklausomai nuo gyvenamos vietos, skultpurėles jie darydavo iš pačių įvairiausių medžiagų: medžio, molio, kartono, vaško, koralo, perlamutro, alabastro …

Tikras lūžis Prakartėlės istorijoje įvyko  tradicijai atėjus iki Napoli miesto. Šio miesto meistrai prakartėlę praturtino kasdieniško gyvenimo simboliais. Taip joje atsirado kasdienio gyvenimo vaizdai: prie žaizdro besidarbuojantis kalvis,  upelyje skalbiančios žlugtą moterys, ganantys bandą piemenėliai, besiilsintys kilmingieji ir net smuklėse gėrimus maukiantys nusidėjėliai.

1588 metais Sassonia valdovas Cristiano I dovanų gavo Hans Schottheim jam padarytą pirmąją mechaninę prakartėlę. Auksarankiai Napoli miesto meistrai mikliai išsiaiškino tokios nepaprastos prakartėlės paslaptis ir Betliejaus vaizdas atgijo dešimtimis judančių figūrų, čiurlenančiu vandeniu, degančiomis šviesomis, laužais, nakties ir dienos kaita…

Tokia suasmeninta prakrtėlė labai priartino bažnyčią prie paprasto žmogaus. Juk vienas dalykas bažnytinių tiesų klausytis po aukštais šventoriaus skliautais, o visai kas kita pačiam, savo rankomis atkurti Jėzaus gimimo stebuklą.

Metams bėgant Prakartėlių kūrimo banga įtraukia vis daugiau aistruolių.

Bologna, Napoli, Firenze, Roma- tai keli didieji Italijos miestai, kurie Kalėdų periodu tampa milžinišku traukios centru tūkstančiams Prakartėlės mylėtojų. Lentynos lūžta nuo nesuskaičiuojamos gausybės  skulptūrėlių, vaizduojančių žmones, šventuosius, angelus, gyvūnus. Milžiniškas pasirinkimas ir visko, ko reikia atkurti magiškąjį Betliejų miniatiūroje.

Vyksta net Prakartėlių rengėjų konkursai! Vienas tokių jau nuo 2004 metų kasmet vyksta Colle di Val d’Elsa mieste. Šiame nacionaliniame Prakartėlių rengėjų konkurse gali dalyvauti tiek pavieniai tikintieji, tiek mokyklos, būreliai, parapijos…

Prakartėlė- krikščioniška tradicija, misionierių dėka išplito po visą pasaulį: Afriką, Lotynų Amerikos šalis…Ir nors Prakartėlės širdis- šventoji šeima, liko nepakitusi, likusią Betliejaus dalį kiekviena tauta prisitaikė pagal savo kulturą. Taip atsirado skirtingų odos spalvų ir išorės bruožų kūdikėlis Jėzus, skaisčiai šviečianti saulė ir žydras dangus amžinai žaliuojančios gamtos fone.

’60 ir ’70 metais šalia Prakartėlės Kalėdų simboliu tapo ir amžinai žaliuojanti eglė. Abu Kalėdų simboliai tarsi sujungiai į vieną dvi krikščioniškas tradicijas: Kalėdų medis labiau būdingas šiaurės šalims, ypač protestantiškosioms, o Prakartėlė- katalikiškosioms šalims ir pietinei Europai.

Kalėdų eglė ar Prakartėlė- tai nenuginčijamai šventa Kalėdų dvasia. Tai metas, kai gimsta stebuklai: Tikėjimas, Meilė ir Viltis.

Medžiaga spausdinta žurnale “IEVA”. Teisės saugomos.

1-fileminimizer
10-fileminimizer
11-fileminimizer
12-fileminimizer
13-fileminimizer
14-fileminimizer
15-fileminimizer
16-fileminimizer
17-fileminimizer
18-fileminimizer
19-fileminimizer
2-fileminimizer
3-fileminimizer
4-fileminimizer
5-fileminimizer
6-fileminimizer
7-fileminimizer
8-fileminimizer
9-fileminimizer
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail