Žmonės

Penkiapirštis mafijos kumštis

Mafija…Išgirdę šį gėdingu visos Italijos sinonimu tapusį žodį, italai nejaukiai susigūžia. Bijoti yra ko, nes milžiniškas penkių organizuotų grupių kumštis jau daugelį metu kybo virš šalies pasirengęs negailestingai smogti kiekvienam, stojusiam skersai kelio.

Pats žodis “mafija” kilęs iš arabų kalbos “mahyas” ir reiškia agresyvų, arogantišką elgesį. Mafiozu šiandieninėje kalboje apibūdinamas bet kuris, nevaržomą laisvę veikti turintis asmuo. Nesvarbu, ar tai būtų miesto meras, dalinantis įvairias malones draugams, ar universiteto dėstytojas, suteikiantis lengvatas savo globojamiems studentamas. Tiesa ta, jog tikroji mafija yra apraizgiusi ne tik visą Italiją, bet ir daugelį viso pasaulio šalių. Ji- tarsi gyvas, iš kriminalinių molekulių sudarytas nuolat besidauginantis organizmas, pasiekintis tolimiausius žemyno kampelius…

Didžiulį Italijos mafijos klaną sudaro penkios šeimos: Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangeta,  Sacra Corona Unita ir Stidda. Pagrindinis visų jų pajamų šaltinis- prekyba narkotikais ir žmonėmis, nors nemaža pinigų dalis yra ir iš neva legalaus verslo: restoranų, prekybos centrų ir statybų. Visos mafijos šeimos pasiskirstę teritorijomis, įtakos zonomis bei savita vidaus struktūra.

STIDDA

Stidda- jauniausia mafijos atžala, žengianti pirmuosius žingsnius organizuotų nusikaltėlių pasaulyje. Vyresniųjų mafijozų slenge žodis “stidda” reiškia žvaigždyną. Tik dangus čia mažai kuo dėtas, nes žvaigždėmis laikomos įvairios mažesnės mafijos grupuotės, besisukančios apie mafijos širdį.

Stidda, kaip jauniausia mafijos narė, rūpinasi tomis sferomis, kurioms didžioji mafija negali skirti daug laiko ir energijos: prostitučių priežiūrai ir loterijoms. Atlikdama šiuos mažus darbelius ši jauna grupuotė vis tvirčiau mezga ryšius su nusikaltėlių pasaulio galingaisiais. Greitis, drąsa ir negailestingas žiaurumas padeda Stiddai užsitarnauti vis didesnį galingųjų mafijos bosų palankumą.

Yra ir kita versija. Stidda- speciali tatuiruotė, kurią kriminalinio pasaulio atstovai išsitatuiruoja tarp dešinės rankos smiliaus ir nykščio. Žalsvos spalvos taškai sudėlioti žvaigždės forma ir simbolizuoja asmens priklausymą nusikaltėlių pasauliui. Toks įžūlus atvirumas rodo, jog mafijos atstovai jaučiasi vis tvirčiau; iš kitos pusės tai nepatyrusių nusikaltėlių bruožas, nes tikrieji mafijos bosai slepia savo tikrąją padėtį ir stengiasi viešai nedemonstruoti savo priklausymo organizuotų nusikaltėlių grupėms.

SACRA CORONA UNITA

Tai antra pagal jaunumą mafijos šaka, veikiantis Apulijos regione nuo 1983 metų. Pavadinimą sudarantys trys žodžiai reiškia Jungtinę Šventą Karūną:

-Sacra(šventa), nes visi gaujos nariai priima šventą ištikimybės priesaiką.

-Corona( karūna, arba rožinis), nes įšventinime naudojami tikri religiniai atributai; šiuo atveju- rožinis.

-Unita( Jungtinė), nes visi nariai tarpusavyje yra tokie vieningi ir stiprūs, kaip plieninės grandinės žiedai.

Norint tapti šios mafijos dalimi, būtina prisiekti krauju. Tam naudojamas aštriai išgaląstas peilis ir priesaika:” Šio kruvino peilio smaigaliu prisiekiu savo amžiną ištikimybę šiai laisvų, drąsių ir vieningų Šventos Jungtinės Karūnos vyrų šeimai”.

Paskutiniais duomenimis Jungtinė Šventa Karūna vienija 1561 asmenis. Visi jie susiskirstę į 47 mažesnes grupes, veikiančias bendram klano labui. Struktūros viduje yra griežta hierarchija. Aukščiausia valdžia tenka “Squadra della morte”(mirties komandai, padaliniui).

SCU, taip sutrumpintai rašomas šios mafijos pavadinimas, per metus iš prekybos ginklais, žmonėmis ir narkotinėmis medžiagomis susižeria apie 2 milijardus eurų.

‘NDRANGETA

“‘Ndrangeta nematoma…Ji  kaip kita mėnulio pusė…” – taip šią mafijos šaką apibūdina pietų Italijos Kalabrijos regiono gyventojai.

Išvertus iš graikų kalbos, žodis “andragathia”, reiškia heroizmą ir dorybę. Deja, žodžiai ir veiksmai šiuo atveju akivaizdžiai prieštarauja vieni kitiems.

‘Ndrangetos istorijos pradžia- 1800 metai. Siekdama kuo greičiau praturtėti, ši organizuota kriminalinė grupė ėmėsi grobti įkaitus. Reikalaudama didžiulių išpirkos sumų, besiformuojanti ‘Ndrangeta tikėjosi sukaupti pakankamo dydžio kapitalą, leidžiantį jai įsijungti į taip trokštamą prekybą narkotikais. Taktika pasiteisino, ir jau XX amžiuje ‘Ndrangeta užsitarnavo garbingą vietą tarp kriminalinio pasaulio galingųjų visoje Italijoje, o vėliau ir Europoje.

Šiuo metu klanas vienija beveik 6000 narių, susiskirsčiusių į  mažesnes grupes, vadinamas ‘ndrinomis. Kiekviena ‘ndrina vienija 7 asmenis, o 7 ‘ndrinos sudaro vadinamąją “settandrina”.

‘Ndrangeta save įsivaizduoja kaip didžiulį medį, kurio kamienas reiškia šeimos galvą , kelmas- kasininką, o šakos bei šakelės- teisėtus gaujos narius. Medžio žiedai- jaunieji, nepilnamečiai gaujos nariai. Medžio piešinyje pavaizduoti ir ant žemės nukritę lapai- išdavikai. Jie simbolizuoja nepaklusniųjų laukiančią lemtį – supūti medžio šešėlyje.

Beveik visi ‘Ndrangetos nariai tarpusavyje susiję kraujo ryšiais. Klanui priklausančių narių šeimoje gimęs kūdikis iki 14 metų laikomas pusiau legaliu gaujos nariu. Pilnateisiu jis tampa tik sulaukęs pilnametystės. Šeimai nepriklausantys asmenys, panorėję tapti gaujos nariais, atlieka specialius ritualus ir duoda įžadus. Dar vienas būdas patekti į didelę ‘Ndrangetos šeimą- vestuvės. Kartais tai būna ir itin veiksminga taktika norint užglaistyti nesklandumus klano viduje ar siekiant numalšinti karą tarp skirtingų mafijos grupių.

‘Ndrangeta vienintelė gauja Italijoje iki šiol besilaikanti dar pirmtakų sukurtų taisyklių ir ritualų. Iš lūpų i lūpas kartojami priesaikos žodžiai bei slaptoji kodų sistema naujoms  kartoms perduodama ir audio bei video kasetėse.

Naujas narys, nusprendęs įsilieti į ‘Ndrangetos gretas, turi būti asmeniškai rakomanduotas jau seniai gaujos nariu esančio asmens. Įšventinimas vyksta beveik egzoterinėje aplinkoje,  prisiekiant trijų Ispanijos kavalierių vardais: Osso, Mastrosso ir Scarcagnosso. Priesaika užbaigiama žodžiais: “Mano naujos šeimos gerovė nuo šiol bus svarbesnė už mano tikros motinos ir tėvo, mano brolių ir seserų, mano paties gerovę. Jei suklysiu, sutinku būti nubaustas mirtimi”.

Nariu tampama visam gyvenimui, o už išdavystę žiauriai sumoka visa “paklydusiojo” šeima. Būtent dėl šios priežasties ‘Ndrangetos narių tarpe išdavikų beveik nėra.

Beje, jei nusižengimas yra lengvesnio pobūdžio, jis taip pat baudžiamas. Nusižengėlis, išvengęs mirties, seniau būdavo sugniuždomas psichologiškai išvoliojus jį išmatose; privertus valgyti muilą, į vilkus į “medinį paltą” ir pan.

Trijų kavalierių vardu įšventinami ne tik nauji gaujos nariai, bet ir suteikiamas “antras kvėpavimas”  į ‘Ndrangetos globą patekusiems restoranams, parduotuvėms ir kitoms dėmesio vertoms vietoms. Tuo atveju klano galva iškilmingai skelbia: “Osso, Mastrosso ir Scarcagnosso vardu perkrikštiju šią vietą, kurioje lankydavosi menki žmogeliai ir “mentai” į garbingų vyrų globos zoną!”

Taip žingsnis po žingsnio ‘Ndrangetos galia pasiekė milžiniskus mastus.

Italijos organizuoto tyrimo agentūros apskaičiavo, kad ‘Ndrangetos metinės pajamos siekia 44 milijardus eurų. Daugiau nei prieš 200 metų Kalabrijos regione gimusi grupuotė šiuo metu yra viena galingiausių ir negailestingiausių Italijos organizuotų nusikaltėlių šeimų. Jos valdos apima ne tik visą Italiją, bet ir 19 Europos, 16 Šiaurės Amerikos žemyno, 7 Afrikos bei 6 Azijos šalis. Nėra žinių, jog ‘Nrdangeta būtų įkėlusi koja į Lietuvą, tačiau kaimyninės Lenkija, Ukraina ir Rusija tokia sėkme pasigirti negali…

CAMORRA

Camorra- veidą vagojančio rando gauja, gimė XVII amžiuje, Campania regione. Tai chaotiškiausia ir kruviniausia mafijos grupuotė, kurią sudaro maždaug 236 mažesnės grupės, besiskiriančios viena nuo kitos ne tik savo organizacija, bet ir ekonominiu pajėgumu, įtaka bei veikimo būdais. Dirbdami kartu ir pavieniui, camorristai savo gaujai per metus uždirba net 13 milijardų eurų.

Ši mafija visus nesklandumus linkusi spręsti kruvinomis priemonėmis. Vien tik 1982 metais Comorra  nužudė net 264 žmones.  Laimei, 2009 aisiais šis skaičius sumažėjo “iki” 70…

Norintieji tapti gaujos nariais, dalyvauja specialiame rituale. Apeigos netaikomas 12-17 metų paaugliams. Jų narystei patvirtinti užtenka paprasto rankos paspaudimo. Tokios lengvos procedūros suaugusiems neužtenka, tad jų įšventinimui būna surengiams specialus ritualas, vadinamas “Contradditorio”-priešprieša( supriešinimas). Susirinkę gaujos nariai pirmiausia išvardina teigiamus būsimojo nario bruožus, o vėliau- neigiamus. Girdėdamas apie save blogį, pretendentas turi apginti savo garbę. Prisimindami senus laikus, kai garbės klausimai būdavo sprendžiami dvikovose, camorristai savo priešpriešose taip pat naudoja įvairius durklus ir peilius. Įvertinę būsimo nario sugebėjimą apsiginti tiek žodžiu, tiek veiksmu, susirinkusieji pereidavo prie baigiamosios įšventinimo dalies- priesaikos. Prisiekiama buvo virš šventos Annunziatos paveikslėlio užlašinus dešinės rankos smiliaus kraujo. Sudrėkinus paveikslėlį krauju, jis būdavo padegamas, o liepsnos palydimos tokiais žodžiais: “Tegu mano niekingas kūnas degs taip, kaip kad dega šis šventas paveikslėlis, jei gyvenimo kelyje suklupčiau ir išduočiau savo naują šeimą”. Kai kurie naujai įšventinti camorristai ritualo pabaigoje išdidžiai persirėždavo veidą peilio smaigaliu. Veidą vagojantis randas- amžinos ištikimymės klanui ženklas.

Paradoksalu, tačiau visos mafijos šeimos nepaprastai religingos. Camorros nariai net kasdieniuose darbuose neapsieina be krikščioniškų apeigų. Neapolio miesto pogrindžiuose įrengtose hašišo skirstymo laboratorijose, medžiaga griežtai pilstoma į 33 maišelius(tiek metų buvo Jėzui Kristui), tuomet daroma 33 minučių pertrauka, persižegnojama ir vėl kimbama į darbą. Paruošta pardavimui narkotikų partija vėl būtinai peržegnojama ir pašlakstoma šventu Lurdo vandeniu.

COSA NOSTRA

Ši mafijos šaka susikūrė apie XIX amžių Sicilijoje. Manoma, kad iš pradžių ji tarnavo kaip vaismedžių laukų aplink Palermo miestą apsauga, tačiau vėliau savo veiklą smarkiai isplėtė. Ypač aktyviai Cosa Nostra(liet. Mūsų Reikalas) stengėsi įgyti ryšių politikoje. Dabar su mafija susiję politikai yra vienas didžiausių šios mafijos garantų.

Cosa Nostra mafiją sudaro vadinamieji garbingi vyrai. Kaip ir kitose mafijos struktūrose, joje vyrauja griežta hierachinė sistema. Aukščiausia valdžia tenka “Cupola mafiosa”, kurią sudaro visų svarbiausių Cosa Nostra šeimų atstovai, kartas nuo karto susirenkantys Palermo mieste aptarti mafijos reikalų.

1986 pirmą kartą buvo surengtas teismo procesas ir baudžiamojon atsakomybėn  patrauktas rekordinis, net 474 mafijozų skaičius. Tai buvo pirmasis procesas, kurio metu  susemta visa vietinės mafijos grupė. Darant kratas,  rastas ir didžiosiomis raidėmis atspausdintas “Tobulo mafijozo” dekalogas skambiu pavadinimu “Teisės ir pareigos”:

  • Negalima prisistatyti pačiam asmeniškai, turi būti pristatomas trečio asmens.
  • Negalima geisti klano draugų žmonų.
  • Nesudaromi jokie sandoriai su policija ir teisinėmis struktūromis.
  • Negalima pavieniui lankytis užeigose.
  • Privaloma bet kuriuo metu būti pasirengus tarnauti Cosa Nostra reikmėms apleidžiant visus kasdienius darbus.
  • Privalomas visiškas punktualumas kiekvieno susitikimo metu.
  • Privaloma pagarba žmonai.
  • Privaloma pranešti visą naudingą klanui informaciją. Privaloma sakyti tik teisybę.
  • Negalima gviežtis svetimų pinigų.
  • Cosa Nostra nariu negali būti žmogus, susijęs giminystės ryšiais su policija ir teisėsaugos įstaigomis; žmogus, laužantis šeimos ištikimybę ir žmogus, neturintis tvirtos moralės.

Praėjo daug metų po šio dekalogo suradimo. Taisyklės kito, o ir pats mafijos bosas jau nėra tas žmogus, kurį buvo galima atpažinti iš veidą vagojančio rando, specifinės tatuiruotės, balto šalikėlio ar ypatingi nukirptų ūsų bei žandenų. Šiandienės mafijos viršūnėse- verslininkai, politikai, bankininkai… Apsirengę naujausios mados ir geriausios  kokybės drabužiais, prisistatę namų, viesbučių ir prekybos centrų, dabartiniai mafijozai  siunčia savo atžalas studijuoti užsienyje, o patys mėgaujasi gyvenimu. Prekyba narkotikais mafijai padėjo tapti valstybe valstybėje.

Taip, Italija- mafijos lopšys. Tačiau tai ir šalis, turinti itin gilias religines šaknis. Gaila, jog būtent mafijos galingieji įsitikinę esantys vieninteliai tikri dievai Italijos žemėje.